Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Nagrajenci Prešernovega sklada

1.  Zvest Apollonio (1935-2009)
2.  Mirsad Begić (1953)
3.  Emerik Bernard (1937)
4.  Janez Bernik (1933)
5.  Janez Boljka (1931-2013)
6.  Bogdan Borčič (1926-2014)
7.  Jakov Brdar (1949)
8.  Jože Ciuha (1924-2015)
9.  Dragica Čadež (1940)
10.  Peter Černe (1931-2012)
11.  Zvonko Čoh (1956)
12.  Tone (Anton) Demšar (1946-1997)
13.  Milan Erič (1956)
14.  Alenka Gerlovič (1919-2011)
15.  Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
16.  Zdenka Golob (1928)
17.  Bojan Gorenec (1956)
18.  Herman Gvardjančič (1943)
19.  Zdenko Huzjan (1948)
20.  Stane (Stanislav) Jagodič (1943)
21.  Marko Jakše (1959)
22.  Stane (Stanislav) Jarm (1931-2011)
23.  Andrej Jemec (1934)
24.  Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
25.  Maks Kavčič (1909-1973)
26.  Stojan Kerbler (1938)
27.  Aleksij Kobal (1962)
28.  Silvester Komel (1931-1983)
29.  Rudolf Kotnik (1931-1996)
30.  Metka Krašovec (1941-2018)
31.  Tomaž Kržišnik (1943)
32.  Ema Kugler (1955)
33.  Vladimir Lakovič (1921-1997)
34.  Tone (Anton) Lapajne (1933-2011)
35.  Avgust Lavrenčič (1925-1996)
36.  Tomaž Lavrič (1964)
37.  Janez Lenassi (1927-2007)
38.  Lojze Logar (1944)
39.  Vladimir Makuc (1925)
40.  Adriana (Jadranka) Maraž (1931-2015)
41.  Živko Ira Marušič (1954)
42.  Kiar (Bogdan) Meško (1936)
43.  Jure Miklavc (1970)
44.  Franc Novinc (1938)
45.  Floris (Frančišek) Oblak (1924-2006)
46.  Valentin Oman (1935)
47.  Nikolaj Omersa (1911-1981)
48.  Alen Ožbolt (1966)
49.  Milan Pajk (1942)
50.  Klavdij Palčič (1940)
51.  Borut Pečar (1931-2009)
52.  Marko Peljhan (1969)
53.  France Peršin (1922-1997)
54.  Štefan Planinc (1925)
55.  Matjaž Počivavšek (1955)
56.  Marjan Pogačnik (1920-2005)
57.  Marko Pogačnik (1944)
58.  Marjetica Potrč (1953)
59.  Ivo Prančič (1955)
60.  Lila Prap (1955)
61.  Nataša Prosenc Stearns (1966)
62.  Tobias Putrih (1972)
63.  Milan Rijavec (1922)
64.  Oto Rimele (1962)
65.  Bine (Albin) Rogelj (1929)
66.  France Rotar (1933-2001)
67.  Eta Sadar Breznik (1950)
68.  Evgen Sajovic (1913-1986)
69.  Duba (Dubravka) Sambolec (1949)
70.  Ivan Seljak-Čopič (1927-1990)
71.  Jože Slak Đoka (1951-2014)
72.  France Slana (1926)
73.  Mojca Smerdu (1951)
74.  Alenka Sotler (1958)
75.  Tinca (Justina) Stegovec (1927)
76.  Tone Stojko (1947)
77.  Marija Lucija Stupica (1950-2002)
78.  Marlenka Stupica (1927)
79.  Andraž Šalamun (1947)
80.  Janez Šibila (1919)
81.  Rudi Španzel (1948)
82.  Ive Šubic (1922-1989)
83.  Tugo Šušnik (1948)
84.  Marko Šuštaršič (1927-1976)
85.  Slavko Tihec (1928-1993)
86.  Jože Tisnikar (1928-1999)
87.  Drago Tršar (1927)
88.  Dušan Tršar (1937)
89.  Vinko Tušek (1936-2011)
90.  Franko Vecchiet (1941)
91.  Janez Vidic (1923-1996)
92.  Matjaž Vipotnik (1944)
93.  Lujo (Alojz) Vodopivec (1951)
94.  Andrej Zdravič (1952)
95.  Karel Zelenko (1925)
96.  Joco Žnidaršič (1938)
97.  Jelica Žuža (1922)

  MO Kranj  zavod za turizem in kulturo kranj  facebook

 Zavarovalnica Triglav, d.d.