Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade


0


1947
Gojmir Anton Kos (1896-1970)
za olje Dekle s harmoniko

1947
Boris Kalin (1905-1975)
za kip Petnajstletna

1947
Božidar Jakac (1899-1989)
za dela Po sledovih 4. in 5. ofenzive

1948
Božidar Jakac (1899-1989)
za Portret Otona Župančiča

1948
Boris Kalin (1905-1975)
za Portret Maršala Tita

1948
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za olje Deklica z lampijonom

1949
France Mihelič (1907-1998)
za deli Kolona v snegu, Vaška ječa

1949
France Pavlovec (1897-1959)
za deli Sava, Soča

1949
Božidar Jakac (1899-1989)
za Ilustrativni ciklus XIV. divizija na Štajerskem

1949
Božo (Božidar) Pengov (1910-1985)
za kip Odločitev

1949
Frančišek Smerdu (1908-1964)
za kip Franceta Prešerna

1950
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za olje Pred sprevodom

1950
Ivan Zajec (1869-1952)
za celoživljenjsko kiparsko delo

1950
Boris Kalin (1905-1975)
za spomenik narodnoosvobodilni borbi na Vrhniki

1950
Gojmir Anton Kos (1896-1970)
za olje Avtoportret

1950
Tine (Valentin) Kos (1894-1979)
za kipe: Žanjica, Delavski par in Dekle z vrčem

1950
Božo (Božidar) Pengov (1910-1985)
za spomenik talcem v Šentvidu

1951
France Pavlovec (1897-1959)
za delo, pokazano na retrospektivni razstavi leta 1950

1952
Fran Tratnik (1881-1957)
za umetniško delovanje, pokazano na retrospektivni razstavi v letu 1951

1953
Maksim Gaspari (1883-1980)
za dosedanje umetniško delo

1955
France Mihelič (1907-1998)
za grafični opus

1957
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za deli Deklica z igračkami in Avtoportret z otrokom

1958
Marij Pregelj (1913-1967)
za kompozicijo v mozaiku na stavbi delavskega doma v Trbovljah

1959
Slavko Pengov (1908-1966)
za fresko Zgodovina Slovencev v poslopju Ljudske skupščine LRS

1959
Zdenko Kalin (1911-1990)
za plastiko na poslopju Ljudske skupščine LRS

1959
Karel Putrih (1910-1959)
za plastiko na poslopju Ljudske skupščine LRS

1960
Riko Debenjak (1908-1987)
za grafične stvaritve v letu 1959

1960
Stojan Batič (1925-2015)
za kiparski ciklus Rudarji

1964
Marij Pregelj (1913-1967)
za slikarske stvaritve, razstavljene v marcu 1963 v Moderni galeriji v Ljubljani

1967
Maksim Sedej (1909-1974)
za slikarska dela, razstavljena leta 1966 v Moderni galeriji v Ljubljani

1969
Lojze Dolinar (1893-1970)
za razstavo v Mestni galeriji v Ljubljani leta 1968

1970
Veno Pilon (1896-1970)
za življenjsko delo na področju slikarstva

1971
Stane Kregar (1905-1973)
za življenjsko delo in slikarski opus v zadnjih letih

1972
Tone Kralj (1900-1975)
za življenjsko delo na področju likovne umetnosti

1974
Lojze Spacal (1907-2000)
za grafični in slikarski opus

1975
Zoran Didek (1910-1975)
za življenjsko delo in razstavo v letu 1974

1976
Avgust Černigoj (1898-1985)
za življenjsko delo na likovnem področju

1977
Boris Kobe (1905-1981)
za arhitekturo, slikarstvo, oblikovanje spomenikov, knjižno ilustracijo in pedagoško delo

1977
Miha Maleš (1903-1987)
za grafični, slikarski in ilustracijski opus

1978
Nikolaj Omersa (1911-1981)
za ustvarjalno slikarsko delo

1978
Nande (Ferdinand) Vidmar (1899-1981)
Drago Vidmar (1901-1982)
za umetniško, socialno, likovno partizansko ustvarjanje

1979
Vladimir Makuc (1925)
za grafični opus

1979
Ive Šubic (1922-1989)
za likovne stvaritve

1980
Božidar Jakac (1899-1989)
za bogato razstavno dejavnost zadnjih let in živo likovno navzočnost v slovenskem in jugoslovanskem kulturnem prostoru

1981
Janez Bernik (1933)
za likovne stvaritve v zadnjih letih

1981
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja

1982
Zdenko Kalin (1911-1990)
za življenjsko del na področju likovnega ustvarjanja

1983
Slavko Tihec (1928-1993)
za kvalitetne inovacije v kiparstvu in posebej za ustvarjalno nove rešitve spomenikov NOB

1986
Marjan Pogačnik (1920-2005)
za življenjsko delo

1988
Janez Boljka (1931-2013)
za življenjsko delo

1990
Drago Tršar (1927)
za življenjsko delo

1991
Zoran (Anton) Mušič (1909-2005)
za življenjsko delo

1994
Andrej Jemec (1934)
za dosedanji opus

1997
Emerik Bernard (1937)
za vrhunske dosežke v likovni umetnosti

2000
Marko Ivan Rupnik (1954)
za mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater

2001
Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
za slikarski opus

2005
Bogdan Borčič (1926-2014)
za življenjsko delo

2009
Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
za življenjsko delo

2010
Kostja Gatnik (1945)
za življenjsko delo

2012
Matjaž Vipotnik (1944)
za življenjski opus na področju grafičnega oblikovanja

2013
Marlenka Stupica (1927)
za življenjsko delo

2015
Miki (Nikolaj) Muster (1925-2018)
za življenjsko delo

2017
Metka Krašovec (1941-2018)
za izjemen in prepoznaven slikarski opus

  MO Kranj  zavod za turizem in kulturo kranj  facebook

 Zavarovalnica Triglav, d.d.