Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Umetniki

1.  Zvest Apollonio (1935-2009)
2.  Stojan Batič (1925-2015)
3.  Mirsad Begić (1953)
4.  Emerik Bernard (1937)
5.  Janez Bernik (1933)
6.  Janez Boljka (1931-2013)
7.  Bogdan Borčič (1926-2014)
8.  Jože Ciuha (1924-2015)
9.  Dragica Čadež (1940)
10.  Peter Černe (1931-2012)
11.  Avgust Černigoj (1898-1985)
12.  Zvonko Čoh (1956)
13.  Riko Debenjak (1908-1987)
14.  Tone (Anton) Demšar (1946-1997)
15.  Zoran Didek (1910-1975)
16.  Milan Erič (1956)
17.  Kostja Gatnik (1945)
18.  Alenka Gerlovič (1919-2011)
19.  Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
20.  Zdenka Golob (1928)
21.  Bojan Gorenec (1956)
22.  Herman Gvardjančič (1943)
23.  Zdenko Huzjan (1948)
24.  Stane (Stanislav) Jagodič (1943)
25.  Marko Jakše (1959)
26.  Stane (Stanislav) Jarm (1931-2011)
27.  Andrej Jemec (1934)
28.  Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
29.  Zdenko Kalin (1911-1990)
30.  Stojan Kerbler (1938)
31.  Rudolf Kotnik (1931-1996)
32.  Tomaž Kržišnik (1943)
33.  Ema Kugler (1955)
34.  Vladimir Lakovič (1921-1997)
35.  Tone (Anton) Lapajne (1933-2011)
36.  Janez Lenassi (1927-2007)
37.  Lojze Logar (1944)
38.  Vladimir Makuc (1925)
39.  Miha Maleš (1903-1987)
40.  Adriana (Jadranka) Maraž (1931-2015)
41.  Živko Ira Marušič (1954)
42.  France Mihelič (1907-1998)
43.  Franc Novinc (1938)
44.  Floris (Frančišek) Oblak (1924-2006)
45.  Valentin Oman (1935)
46.  Nikolaj Omersa (1911-1981)
47.  Klavdij Palčič (1940)
48.  Borut Pečar (1931-2009)
49.  France Peršin (1922-1997)
50.  Veno Pilon (1896-1970)
51.  Štefan Planinc (1925)
52.  Marjan Pogačnik (1920-2005)
53.  Marko Pogačnik (1944)
54.  Ivo Prančič (1955)
55.  Lila Prap (1955)
56.  Nataša Prosenc Stearns (1966)
57.  Milan Rijavec (1922)
58.  Oto Rimele (1962)
59.  Bine (Albin) Rogelj (1929)
60.  Evgen Sajovic (1913-1986)
61.  Jože Slak Đoka (1951-2014)
62.  France Slana (1926)
63.  Frančišek Smerdu (1908-1964)
64.  Alenka Sotler (1958)
65.  Lojze Spacal (1907-2000)
66.  Tinca (Justina) Stegovec (1927)
67.  Tone Stojko (1947)
68.  Gabrijel Stupica (1913-1990)
69.  Marija Lucija Stupica (1950-2002)
70.  Marlenka Stupica (1927)
71.  Andraž Šalamun (1947)
72.  Janez Šibila (1919)
73.  Ive Šubic (1922-1989)
74.  Tugo Šušnik (1948)
75.  Marko Šuštaršič (1927-1976)
76.  Slavko Tihec (1928-1993)
77.  Jože Tisnikar (1928-1999)
78.  Drago Tršar (1927)
79.  Dušan Tršar (1937)
80.  Vinko Tušek (1936-2011)
81.  Franko Vecchiet (1941)
82.  Janez Vidic (1923-1996)
83.  Lujo (Alojz) Vodopivec (1951)
84.  Andrej Zdravič (1952)
85.  Karel Zelenko (1925)
86.  Joco Žnidaršič (1938)

  MO Kranj  zavod za turizem in kulturo kranj  facebook

 Zavarovalnica Triglav, d.d.