Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  268/538  NEXT


gpn


Marjan Pogačnik (1920-2005)

Slovene Peasant Landscape (Slovenski kmečki pejsaž), 1959
etching; P 29 x 24 cm, L 59 x 51 cm

Due to artists’s preferences the trustee of the artwork is Mr. Marko Arnež, Gallery Director.

  MO Kranj  zavod za turizem in kulturo kranj  facebook

 Zavarovalnica Triglav, d.d.