Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  278/538  NEXT


gpn


Marjan Pogačnik (1920-2005)

The Last Sunday (Poslednja nedelja), 1974-1975
embossed colour etching, relief print; P 61 x 50 cm, L 75 x 64 cm

Due to artists’s preferences the trustee of the artwork is Mr. Marko Arnež, Gallery Director.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook