Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  279/538  NEXT


gpn


Marjan Pogačnik (1920-2005)

Swamp Leaves (Močvirsko listje), 1961
embossed colour etching; P 36,5 x 32,5 cm, L 64,5 x 50 cm

Due to artists’s preferences the trustee of the artwork is Mr. Marko Arnež, Gallery Director.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook