Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Strokovne komisije upravnega odbora Prešernovega sklada

Strokovna komisija za književnost:

predsednik: dr. Primož Vitez, člani: dr. Andrej Koritnik, dr. Dragica Haramija, dr. Urška Perenič, Matej Bogataj, dr. David Bedrač, Goran Dekleva.

Strokovna komisija za glasbo:

predsednica: Nina Šenk Kosem, člani: Jože Vidic, Gregor Pirš, Dejan Juravić, Milko Lazar, Aleš Rendla, Boris Rener.

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti:

predsednik: Vojko Vidmar, člani: Daliborka Podboj, Marko Japelj, Jaša Jamnik, Alja Predan, Aleš Jan, Matej Puc.

Strokovna komisija za avdiovizualne umetnosti:

predsednica: Varja Močnik, člani: Ingrid Kovač Brus, Matija Šturm, Miran Zupanič, Simon Tanšek, Mateja Valentinčič, Ženja Leiler Kos.

Strokovna komisija za oblikovanje in arhitekturo:

predsednik: dr. Aleš Vodopivec, člani: mag. Maja Gspan, Mihael Dešman, Domen Fras, Marjan Kocjan, Rok Kuhar, mag. Tomaž Krušec.

Strokovna komisija za likovne in novomedijske umetnosti:

predsednica: mag. Breda Škrjanec, člani: Jurij Krpan, Boris Gaberščik, dr. Andreja Hribernik, Boštjan Drinovec, Pavel Učakar, Andrej Pavlič.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook