Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  320/782  NEXT


gpn


Marjan Pogačnik (1920-2005)

Expectation (Pričakovanje), 1957
drypoint and gravure; P 18 x 25 cm, L 47 x 55 cm

Due to artists’s preferences the trustee of the artwork is Mr. Marko Arnež, Gallery Director.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook