Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  489/782  NEXT


gpn


Tone Stojko (1947)

Portraits of Prešeren Award Winners and Prešeren Fund Award Winners Tomaž Lavrič (Portreti Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada Tomaž Lavrič), 2017
photograph, silver gelatine print on paper; 33 x 24 cm

Artist's donation for the permanent collection 2017.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook