Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Exhibitions and Events

PREV  111/119  NEXT  LIST


gpn
27.5.2004 - 31.7.2004

Zvest Apollonio: Razstava del


SLIKA IN POGLED


Želja Mestne občine Kranj je približati umetnost čim širšemu krogu občank in občanov Mestne občine Kranj in vsem tistim, ki jo obiskujejo. Izredno visok nivo smo dosegli na področju likovne umetnosti, saj se neprestano odvijajo najrazličnejše razstave na visoki umetniški ravni.

V začetku le želja, da bi pridobili ustrezne prostore za predstavitev likovnih del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, se nam je uresničila pred dvema letoma z obnovljeno Pavšlarjevo hišo. Tako pomagamo likovnim umetnikom soustvarjati piedestal, na katerega lahko postavljajo svoje stvaritve predstavnega sveta in jih dajejo na ogled širši javnosti.

Tokrat smo piedestal zaupali Zvestu Apolloniu, dobitniku Nagrade Prešernovega sklada za slikarsko in grafično delo, ki je na razstavi Likovni umetniki za Prešernovo mesto razstavljal že leta 1999 in 2000. S svojo vrhunsko likovno ustvarjalnostjo predstavlja likovni umetnik dela, ki zaradi svoje oblike in vsebine ostajajo vedno aktualna. To potrjujejo njegove številne samostojne in skupinske razstave ter nagrade, ki jih jeprejel v letih likovnega predajanja svojih notranjih doživetij.

S tokratno razstavo torej želimo predstaviti, nekaj barvitega dojemanja umetnikovega sveta predstaviti vsem ljubiteljicam in ljubiteljem likovne umetnosti, ki znajo ceniti pomen in namen umetnikovega odpiranja širši javnosti.

Mohor Bogataj, univ. dipl. org.
Župan Mestne občine Kranj

Zvest Apollonio je slikar, kipar in grafik, ukvarja pa se tudi s keramiko, steklom in tapiserijami. Skratka, univerzalen umetnik, ki pa ga na kranjski razstavi predstavljamo samo v eni od njegovih številnih vlog, v tisti, ki je - gledano s hladnega umetnostnozgodovinskega stališča - za razvoj slovenske likovne umetnosti najpomembnejša: kot grafika, ki je k nam prinesel zadnjo pomembno novo tehniko, sitotisk.

Zgodovina sitotiska je sicer dvojna. Kot tehnika, ki so jo v Aziji uporabljali za krašenje tkanin, je starodavna, kot moderna grafična tehnika pa je, vsaj v primerjavi z veliko večino drugih, še zelo nova, saj jo je v tem pogledu šele sredi tridesetih let prejšnjega stoletja razvil ameriški - še bolj natančno newyorški - umetnik Anthony Velonis (1911-1997), ki mu je dal tudi njegovo "umetniško" ime, serigrafija. Tehnika se je zunaj ZDA razširila po drugi svetovni vojni, še zlasti priljubljena pa je postala v šestdesetih letih, saj so njene likovne posebnosti večinoma ustrezale novim smerem tega obdobja, še zlasti opartu in popartu.

Na tej stopnji se splošna zgodovina preplete z Apollonijevo. Čeprav je iz njegovega opusa danes to komaj mogoče uganiti, gre v osnovi za značilnega predstavnika ljubljanske grafične šole: na ljubljanski Akademiji je študiral pri Jakcu, Debenjaku, Preglju in Stupici (pri katerem je tudi končal specialko), torej pri umetnikih, ki so vsi dosegali pomembne uspehe tudi v grafiki, pri čemer zlasti prva dva nista bila samo vodilni osebnosti, ampak tudi ustanovitelja "šole". Ob vsem tem ne preseneča, da se je Apollonio zanimal za grafiko, tudi ko je študijsko potoval po Zahodni Evropi; in ker je bila "šola" vedno široko odprta novim pobudam ter eksperimentiranju, se zdi logično, da se je odločil preizkusiti v tehniki.

Rezultat je zanimiv preplet najrazličnejših pobud, obogaten z dobršno mero umetnikovih likovnih ter vsebinskih poudarkov. Tradicija ljubljanske grafične šole se kaže predvsem v izjemni pozornosti, ki jo avtor namenja bogastvu likovnih detajlov, npr. množici barvnih odtenkov, značilno pa je tudi zanimanje za različne barvne teksture in nanose, ki so lahko že kar tridimenzionalni; tu je Apollonio stopal po poti, na kateri vsaj pri nas, žal, ni imel naslednikov. - Njegovo poznavanje tuje umetnosti se kaže v prepletu starejše tradicije "visoke" moderne in pobud sodobnih tokov; osnovna, zlasti na zgodnjih grafikah ponavljajoča se figura je povzeta po arhetipskem De Chiricovem mannekenu; drugi elementi, npr. značilno vzorčenje, nas spomnijo na opart, organske oblike na psihedelično umetnost, tem poudarjeno kontrastni, močni notranji okvir pa se je kot odločilni kompozicijski element v poznih šestdesetih ter v sedemdesetih letih pojavljal v več delih pripadnikov včasih sicer zelo različnih smeri; in tako naprej. Poudarjena čutnost poteze (sicer še bolj očitna v umetnikovihslikarskih delih, a nedvomna tudi na njegovih grafikah), ki pogosto prehaja tudi v vsebinsko odkrito erotiko - zaradi katere je umetnik svojčas imel tudi nekaj težav - pa sta že njegova poudarka, ki prekrivata vse druge in ki ju končno vedno znova srečujemo tudi v najnovejših avtorjevih delih. In prav zato lahko tudi ob kranjski razstavi, pa čeprav je ta omejena na prvo desetletje Apollonijeve grafike, spoznamo umetnika in njegov opus kot celoto.

Lev Menaše

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook