Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Exhibitions and Events

PREV  107/119  NEXT  LIST


gpn
15.9.2005 - 11.10.2005

Pregledna razstava del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada
Ob 10-letnici pobude Likovni umetniki za Prešernovo mesto in 5-letnici Galerije Prešernovih nagrajencev

FOTOGALERIJAPREŠERNOVI NAGRAJENCI: STOJAN BATIČ, JANEZ BERNIK, JANEZ BOLJKA, BOGDAN BORČIĆ, AVGUST ČERNIGOJ, ZORAN DIDEK, LOJZE DOLINAR, BOŽIDAR JAKAC, ZDENKO KALIN, STANE KREGAR, VLADIMIR MAKUC, MIHA MALEŠ, FRANCE MIHELIČ, VENO PILON, MARJAN POGAČNIK, FRANČIŠEK SMERDU, LOJZE SPACAL, IVE ŠUBIC, SLAVKO TIHEC, DRAGO TRŠAR

NAGRAJENCI PREŠERNOVEGA SKLADA: ZVEST APOLLONIO, MIRSAD BEGIĆ, JOŽE CIUHA, DRAGICA ČADEŽ, PETER ČERNE, ZVONKO ČOH, TONE DEMŠAR, MILAN ERIĆ, ALENKA GERLOVIČ, ZDENKA GOLOB, BOJAN GORENEC, HERMAN GVARDJANČIČ, ZDENKO HUZJAN, STANE JAGODIČ, STANE JARM, ZMAGO JERAJ, STOJAN KERBLER, SILVESTER KOMEL, RUDOLF KOTNIK, TOMAŽ KRŽIŠNIK, VLADIMIR LAKOVIČ, TONE LAPAJNE, JANEZ LENASSI, LOJZE LOGAR, ADRIANA MARAŽ, ŽIVKO IRA MARUŠIČ, KIAR MEŠKO, FRANC NOVINC, FLORIS OBLAK, VALENTIN OMAN, ALEN OŽBOLT, MILAN PAJK, KLAVDIJ PALČIČ, BORUT PEČAR, ŠTEFAN PLANINC, MARKO POGAČNIK, MILAN RIJAVEC, OTO RIMELE, BINE ROGELJ, FRANCE ROTAR, ETA SADAR BREZNIK, EVGEN SAJOVIC, IVAN SELJAK ČOPIČ, FRANCE SLANA, TINCA STEGOVEC, TONE STOJKO, MARIJA LUCIJA STUPICA, MARLENKA STUPICA, JANEZ ŠIBILA, TUGO ŠUŠNIK, JOŽE TISNIKAR, DUŠAN TRŠAR, VINKO TUŠEK, FRANKO VECCHIET, ANDREJ ZDRAVIČ, KAREL ZELENKO, JOCO ŽNIDARŠIČ

VABILO


Ob 10-letnici pobude Likovni umetniki za Prešernovo mesto in 5-letnici Galerije Prešernovih nagrajencev Vas vabimo na veliko pregledno razstavo del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada.

Razstavo bomo odprli v četrtek, 15. septembra, 2005, ob 19. uri v Galeriji Prešernovih nagrajencev. Z nastopom nas bosta počastila Maruša Bogataj (violončelo) in Matjaž Bogataj (violina).Vabljeni!

Razstava bo na ogled v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj, Prešernovi hiši in Galeriji v Mestni hiši do 11. oktobra 2005. Razstavišča bodo v času razstave odprta vse dni v tednu od 10. do 18. ure, ob ponedeljkih pa bodo zaprta.


Septembrska se od običajnih razstav Galerije Prešernovih nagrajencev razlikuje predvsem zato, ker na njej ni predstavljen en sam, ampak vrsta umetnikov. Razlog je njen jubilejni značaj: letos praznujemo desetletnico prireditve Likovni umetniki za Prešernovo mesto in petletnico nastajanja stalne zbirke. Ta je do sedaj obsegala dela 52 avtorjev; nekatera je odkupila Mestna občina Kranj in druga Gorenjski muzej, večino pa so jih zbirki podarili umetniki sami, praviloma po eno, v nekaterih primerih tudi po več. In končno se tej skupini v Galeriji Prešernovih nagrajencev - deloma v obeh novih prostorih, ki predstavljajo bistveno razširitev zbirke, pridružuje še 24 novih avtorjev.

Vsi ti podatki kažejo, da se zbirka vztrajno bliža temeljnemu cilju, kompletnemu pregledu likovnega dela Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. V tem smislu naj bi končno kazala ne samo umetnostne, ampak tudi kulturno in - zlasti v prvem obdobju, ki sega še v zgodnja petdeseta leta - politično zgodovino podeljevanja nagrad. Na njej naj bi gledalec na najbolj neposreden način, ob opazovanju in presojanjuumetniških del, spoznaval razvoj podeljevanja nagrad, spreminjajoče se kriterije, po katerih so bile nagrade podeljene, in seveda okoliščine, zaradi katerih je bilo spreminjanje kriterijev nujno; med temi je nedvomno na prvem mestu neomajna vztrajnost umetnikov, s katero so počasi, a neustavljivo Sloveniji odpirali razgled in potem tudi pot v evropsko ter svetovno likovno umetnost.

Prav ta pot (ki bo odslej še bolj obširno dokumentirana na spletnih straneh; te bomo ob tokratni otvoritvi predstavili javnosti in bodo namenjene predvsem študijskemu poglabljanju v zgodovino nagrad) pa zbirki daje še dodaten značaj, ki ob njenem dopolnjevanju postaja vedno bolj očiten. Zbirka se vedno bolj spreminja tudi v pomemben pregled splošnega razvoja slovenske umetnosti po drugi svetovni vojni in čeprav ta pregledpo definiciji nikoli ne bo popoln (nekateri pomembni in žal že umrli ustvarjalci nagrade, niti "velike" niti "male", pač nikoli niso dobili), bo Kranju ter njegovemu širšemu zaledju, ne nazadnje pa tudi celotni Sloveniji, ponudil nov in vznemirljiv vpogled v verjetno najbolj razburljivo obdobje naše umetnosti - izkušnje pa kažejo, da takšen vpogled vedno predstavlja tudi pomembno spodbudo k nadaljnjim dosežkom.

Ob jubilejnih razstavah se spodobi tudi zahvaliti vsem tistim, ki so jubilej omogočili: Mestni občini Kranj in Gorenjskemu muzeju za neprestano podporo in spodbudo pri nastajanju zbirke; vsem posameznikom, še zlasti profesorju Marku Arnežu, čigar delo in prizadevanje sta velikokrat nevidna, uresničitev takšnega podviga pa bi bila brez njih praktično nemogoča; in končno ter predvsem umetnikom, kajti brez njihovih del bi bilnastanek zbirke docela nemogoč.

Lev Menaše

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook