Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Exhibitions and Events

PREV  104/119  NEXT  LIST


gpn
4.5.2006 - 23.6.2006

Lojze Logar: Razstava del
Razstava akademskega slikarja in nagrajenca Prešernovega sklada

FOTOGALERIJA   VIRTUALNI OGLED


VABILO


Vabimo Vas na odprtje razstave akademskega slikarja in nagrajenca Prešernovega sklada Lojzeta Logarja

v četrtek, 4. maja 2006, ob 19. uri v Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, Glavni trg 18.

O avtorju bo spregovoril prof. dr. Lev Menaše.

S svojo glasbo se bo predstavila skupina Tantadruj.

Razstava bo odprta do petka, 23. junija 2006, med tednom od 10. do 17. ure, ob sobotah od 10. do 13. ure.Ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih je galerija zaprta.

Vabljeni!

Mohor Bogataj, univ. dipl. org.
Župan Mestne občine Kranj

Z likovno umetnostjo se notranje bogatimo


Kaj žene umetnika, da snovno izrazi svoj notranji svet občutij in podob, bi vsakdo razložil po svoje, včasih pa tudi ne, ker nam preprosto želi pokazati drugačen pogled na svet. Hkrati je umetnost potreba vsake družbe, tisto nekaj več, kar nas bogati in čustveno izpolnjuje. Je posebno bogastvo, ki ga s spremljanjem sodobnikov lahko užijemo sedaj in tukaj.

Ko v Galeriji Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada odpiramo razstavo akademskega slikarja in grafika Lojzeta Logarja, se ponovno zavedamo privilegija, ki nam ga galerija omogoča, da imamo znova možnost ogledati si dela del vrhunskega umetnika. Po rodu Mežičan, ki danes ustvarja v Izoli in Ljubljani, je nagrado Prešernovega sklada prejel leta 1987. Njegovemu slikarskemu opusu je priznanje dala tudi tujina.Z upodabljanjem abstraktnega sveta nam ponuja barvitost in črnino ter se svojstveno odziva na družbene spremembe.

Lokalna skupnost je, podobno kot umetnost, občutljiv mehanizem, ki mora prav tako slediti gibanju in zapletenemu spletu potreb ljudi. V Mestni občini Kranj se skupaj z občani nenehno trudimo izboljšati možnosti za bivanje in delo. Del tega je področje kulture, kjer je pred desetletjem s podporo zagnanih posameznikov zaživela ideja, da damo poseben prostor vrhunskim likovnim in kiparskim delom domačih avtorjev. Uspešno jo izpopolnjujemo s stalno in periodičnimi razstavami v Galeriji Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada.

Mohor Bogataj, univ. dipl. org.
Župan Mestne občine Kranj

Lojze Logar spada med ključne predstavnike ene od prelomnih generacij slovenskih likovnih umetnikov. Prelom se je zgodil okoli leta 1970: v času po drugi svetovni vojni, še zlasti od poznih štiridesetih let ter vse do poznih šestdesetih, so se slovenski ustvarjalci ozirali predvsem proti Parizu, pri čemer jim je bil v zadnjem desetletju tega obdobja glavni zgled informel.

Logarjeva generacija, torej generacija umetnikov, ki so bili ob koncu šestdesetih stari približno petindvajset let in so praviloma končevali podiplomski študij na ljubljanski akademiji, pa si je našla popolnoma drugačne zglede, tako v geografskem kakor v likovnem smislu: bila je prva, ki je začela proučevati ameriško, konkretno seveda newyorško umetnost, pri tem pa sta jo zanimala oba najbolj opazna tokova, ki sta se razvila v zgodnejših šestdesetih letih, opart in popart.

Reakcija je bila značilna (opart je bil poudarjeno formalen in torej nedvomno nasprotje informelu, popart pa se je posvečal figuralni tematiki in se torej znova očitno ločeval od abstrakcije predhodnega obdobja), značilna pa je bila tudi kombinacija obeh smeri, ki jo v newyorški umetnosti srečamo le izjemoma, pri nas pa je vsaj nekaj časa bila običajna in jo med drugim lahko opazimo tudi v zgodnjem Logarjevem opusu. - V nadaljevanju pa se je umetnik podal na drugačna pota; na teh je dosegel tudi dokončno konceptualistično ukinitev umetniškega dela, vendar se je pozneje (drugače kot večina drugih slovenskih ustvarjalcev, ki so prišli do te skrajne stopnje)vrnil k slikarstvu - ter h grafiki - in v tem okviru dosegel drugo skrajnost v oblikovno docela sintetizirani in koloristično izjemno živahni figuraliki, ki jo je izoblikoval v osemdesetih letih. Temu obdobju je sledila umiritev in njegovo slikarstvo je postajalo vedno bolj introspektivno: proces, ki svoj vrhunec - ali vsaj enega vrhuncev - dosega z deli, predstavljenimi v Kranju.

Ta dela vsaj na prvi pogled v marsičem spominjajo na njegove zgodnje stvaritve: ponavljajo se tako ikonografski motivi (predvsem najbolj razkričana od vseh popikon, Marilyn Monroe, ki jo je Logar svojčas povzel po Warholu in jo tako vpeljal tudi v slovensko umetnost), kakor likovni poudarki (poigravanje z optičnimi učinki vzporednih, različno toniranih barvnih pasov, za umetnika značilno poudarjanje črnine). A takšen vtis je resnično omejen samo na prvi pogled, kajti časi so se spremenili in z njimi se je spremenila tudi Logarjeva umetnost.

Pred skoraj štirimi desetletji je bila "Amerika" še vedno mitična dežela, in čeprav je tudi takrat mit najedala resničnost vietnamske vojne, je mladi umetnik še vedno lahko verjel, da v svojih delih lahko prinaša k nam vsaj del tiste na videz še vedno neukrotljive energije, ki so jo kazali njegovi ameriški vrstniki in ki se je zdela tako nujno potrebna tudi naši sivini.

Danes "Amerike" ni več; Logar je svojo serijo - ustrezno temu, kar dežela predstavlja danes - naslovil SARCOPHAG(U.S.) in jo posvetil dogodku, ki emblematično zaznamuje trenutek, ko je dokončno izginila, uničenju newyorškega World Trade Centra.

Njegove kompozicije je mogoče - in jih je tudi nujno - razumeti kot značilno sintetizirane upodobitve tega dogodka, vendar niso samo to: so tudi komentar procesa, ki ga je dogodek spočel in ki bi v nekih drugih okoliščinah morda vodil v veličino; v danih okoliščinah, z danimi ljudmi pa se je spremenil v vedno bolj grozljivo in grozečo grotesko. To umetnik spremlja in jo - očitno ironično - zaznamuje z vso prefinjenostjo svojega likovnega jezika: lahko bi rekli, da je po srcu še vedno ostal protestnik iz šestdesetih let, a zdaj njegova dela zaznamuje tudi zavest, da je poigravanje okoli vpijajoče črnine v njihovem centru v bistvu enako (ne)učinkovito kakor najbolj srdit napad.

Lev Menaše

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook