Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Umetniki

1.  Zvest Apollonio (1935-2009)
2.  Stojan Batič (1925-2015)
3.  Mirsad Begić (1953)
4.  Emerik Bernard (1937)
5.  Janez Bernik (1933)
6.  Janez Boljka (1931-2013)
7.  Bogdan Borčič (1926-2014)
8.  Jože Ciuha (1924-2015)
9.  Dragica Čadež (1940)
10.  Peter Černe (1931-2012)
11.  Avgust Černigoj (1898-1985)
12.  Zvonko Čoh (1956)
13.  Riko Debenjak (1908-1987)
14.  Tone (Anton) Demšar (1946-1997)
15.  Zoran Didek (1910-1975)
16.  Milan Erič (1956)
17.  Kostja Gatnik (1945)
18.  Alenka Gerlovič (1919-2011)
19.  Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
20.  Zdenka Golob (1928-2019)
21.  Bojan Gorenec (1956)
22.  Herman Gvardjančič (1943)
23.  Zdenko Huzjan (1948)
24.  Stane (Stanislav) Jagodič (1943)
25.  Marko Jakše (1959)
26.  Stane (Stanislav) Jarm (1931-2011)
27.  Andrej Jemec (1934)
28.  Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
29.  Zdenko Kalin (1911-1990)
30.  Stojan Kerbler (1938)
31.  Rudolf Kotnik (1931-1996)
32.  Tomaž Kržišnik (1943)
33.  Ema Kugler (1955)
34.  Vladimir Lakovič (1921-1997)
35.  Tone (Anton) Lapajne (1933-2011)
36.  Janez Lenassi (1927-2007)
37.  Lojze Logar (1944-2014)
38.  Vladimir Makuc (1925-2016)
39.  Miha Maleš (1903-1987)
40.  Adriana (Jadranka) Maraž (1931-2015)
41.  Živko Ira Marušič (1945)
42.  France Mihelič (1907-1998)
43.  Franc Novinc (1938)
44.  Floris (Frančišek) Oblak (1924-2006)
45.  Valentin Oman (1935)
46.  Nikolaj Omersa (1911-1981)
47.  Klavdij Palčič (1940)
48.  Borut Pečar (1931-2009)
49.  France Peršin (1922-1997)
50.  Veno Pilon (1896-1970)
51.  Štefan Planinc (1925-2017)
52.  Marjan Pogačnik (1920-2005)
53.  Marko Pogačnik (1944)
54.  Ivo Prančič (1955)
55.  Lila Prap (1955)
56.  Nataša Prosenc Stearns (1966)
57.  Milan Rijavec (1922-2018)
58.  Oto Rimele (1962)
59.  Bine (Albin) Rogelj (1929)
60.  Evgen Sajovic (1913-1986)
61.  Jože Slak Đoka (1951-2014)
62.  France Slana (1926)
63.  Frančišek Smerdu (1908-1964)
64.  Alenka Sotler (1958)
65.  Lojze Spacal (1907-2000)
66.  Tinca (Justina) Stegovec (1927-2019)
67.  Tone Stojko (1947)
68.  Gabrijel Stupica (1913-1990)
69.  Marija Lucija Stupica (1950-2002)
70.  Marlenka Stupica (1927)
71.  Andraž Šalamun (1947)
72.  Janez Šibila (1919-2017)
73.  Ive Šubic (1922-1989)
74.  Tugo Šušnik (1948)
75.  Marko Šuštaršič (1927-1976)
76.  Slavko Tihec (1928-1993)
77.  Jože Tisnikar (1928-1999)
78.  Drago Tršar (1927)
79.  Dušan Tršar (1937)
80.  Vinko Tušek (1936-2011)
81.  Franko Vecchiet (1941)
82.  Janez Vidic (1923-1996)
83.  Lujo (Alojz) Vodopivec (1951)
84.  Andrej Zdravič (1952)
85.  Karel Zelenko (1925)
86.  Joco Žnidaršič (1938)

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook