Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  323/782  NEXT


gpn


Marjan Pogačnik (1920-2005)

Rest before the Dawn (Mirovanje pred zoro), 1971
embossed colour etching; P 60 x 47 cm, L 74,5 x 61,5 cm

Due to artists’s preferences the trustee of the artwork is Mr. Marko Arnež, Gallery Director.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook