Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  473/782  NEXT


gpn


Tone Stojko (1947)

Portraits of Prešeren Award Winners and Prešeren Fund Award Winners Januš Kica (Portreti Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada Januš Kica), 2016
photograph, silver gelatine print on paper; 29,7 x 21 cm

Artist's donation for the permanent collection 2016.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook