Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  530/782  NEXT


gpn


Tone Stojko (1947)

Portraits of Prešeren Award Winners and Prešeren Fund Award Winners Tina Gregorič Dekleva (Portreti Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada Tina Gregorič Dekleva), 2019
photograph, silver gelatine print on paper; 42 x 29,7 cm

Artist's donation for the permanent collection 2019.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook